Om selskapet

WIS ble stiftet i 1990

Waade Information System ble stiftet av Svein Waade i 1990. Bakgrunnen for at selskapet ble etablert var at Svein gjennom sitt arbeid som avdelingsingeniør i Hemne kommune så et stort udekket behov for dataløsninger i kommunesektoren. Engasjementet økte raskt fra en dag i uka til full stilling i firmaet.

Flere dataprogrammer for teknisk sektor

Det ble utviklet flere systemer, og flere kommuner landet over tok i bruk systemene. Det var system for administrasjon av kommunale boliger, eiendomsregister, vegregister/vedlikeholdsstyring og mange flere. I løpet av et års tid var over 50 kommuner på kundelista.

Grunnskolens informasjonssystem (GSI)

Etter en anbudsrunde i 1992 fikk firmaet med Svein som eneste ansatte oppdraget med å utvikle et nasjonalt system for registrering og behandling av statistikk fra alle landets grunnskoler. Dette var starten på et engasjement som også i dag er et viktig prosjekt for bedriften. Dette prosjektet løftet firmaet framover, og gründeren fikk tro på at det var mulig å lage gode dataprogrammer selv om en var liten og bodde i en utkant. GSI har vært en viktig referanse for selskapet i forbindelse med andre jobber for stat, fylke og kommune.

Firmaet vokser

Etter hvert som det kom nye prosjekter, kunne en forsiktig øke antall ansatte. Det har hele tiden vært en forsiktig, men jevn økning av omsetning og antall ansatte. Firmaet har ikke vært berørt av de store omveltninger vi har vært vitne til ellers i IT-sektoren.

Mange ulike løsninger

I en periode var vi involvert i svært mange ulike bransjer og typer systemer. Dette ga oss stor bredde i kompetansen, men samtidig litt for lite bidrag økonomisk. Vi har utviklet systemer for kundeoppfølging, journalsystemer, lagerstyring, kvalitetssikring og mye mer. Hele tiden har arbeidet fokusert på databaser.

Dreier mot Internett

Vi ser nå at stadig større del av vår utvikling er knyttet til Internett. Flere systemer som det for noen år siden var aktuelt å utvikle i Windows, legger vi nå opp til bruk i en nettleser gjennom Internett. Dette fjerner alle problemer med installasjoner, oppgraderinger, versjoner og flytting av data.

Fra timebasis til produktsalg

En av de store utfordringene har vært å klare å utvikle standardprogrammer som kan selges til flere. Kundene får da mer igjen for pengene, og det er lettere å få til gode resultater for bedriften. Vi har nå flere standardprogrammer, der Wis Skole med 900 brukere foreløpig er det største.

Kjøp av Viskom

I 2003 bestemte selskapet seg for å kjøpe Viskom i Aure. Grunnen var tro på at Viskom med sin kompetanse på Webdesign, presentasjon, foto og film sammen med kompetansen i WIS skal gi nye muligheter for produkter og tjenester.