Navi

Info 07.05.2020

Mulighet for å sende rapporter og vitnemål som rapporter på e-post samt utvider testing av WisWeb Navi versjon 3.

1. Sende rapporter som vedlegg

Skolene har behov for å sende ut informasjon på e-post til elever. Og en har behov for å sende ut rapporter. I dagens løsning er det en arbeidskrevende operasjon. Vi har nå jobbet for å lage en løsning på dette, og la i natt ut en ny mulighet for dette i Navi. Det fungerer slik:

 1. Stå i modul hovedkurselev tabellvisning (kan også stå i velgeren, men litt vanskeligere å velge ut elever der)
 2. Gjør utvalg du ønsker
 3. Marker enkelte eller alle elever
 4. Klikk ... (Mer) - Send melding
 5. Mottakerne står i til-feltet (de kan stå der)
 6. Klikk "Bruk flettefelt i meldingen"
 7. Sett inn innholdsmal eller flettefelt som du ønsker
 8. Velg ønsket rapport fra listen "Legg til rapport"
 9. Lagre
 10. Klikk Send som e-post

Da gjør systemet følgende for hver mottaker:

 1. Kjører rapporten med utvalg for den aktuelle personen
 2. Lagrer resultatet som pdf i filarkivet
 3. Legger pdf inn som vedlegg på e-posten
 4. Sender e-posten til hver av de som står som mottakere

Vi støtter i første omgang følgende rapporter:

 • Linjeelever med fag
 • Fraværsoversikt per elev
 • Vitnemål A4, en side
 • Vitnemål FHS A3
 • Vitnemål FHS A4

2. Sende ut vitnemål

Oppdatering 07.05.2020 kl: 14:30

Det er noen betenkeligheter med å tilby automatisk signering i vitnemål på pdf og etter en vurdering sammen med folkehøgskolerådet har vi kommet til at det blir feil å legge inn denne muligheten i Navi. Skolene kan sende ut foreløpige vitnemål til elevene på e-post, men bør sende de endelige signerte vitnemålene i post. Folkehøgskolerådet vil informere om hvordan en kan sende vitnemål som post.

Vitnemålet kan også sendes ut som en rapport til hver enkelt elev, men det endelige vitnemålet skal ha signatur.

Vi jobber med en løsning på dette som vil fungere slik:

 1. Vi åpner for at bruker kan laste opp et bilde med egen signatur
 2. Der legger vi også inn en hake for om en tillater at signaturen brukes i rapporter
 3. Når systemet lager et vitnemål og fletter inn navn på rektor og linjelærer, settes signatur også inn når det er haket av for det

Dette skal være på plass om noen dager. Vi gir beskjed når løsning med signatur er på plass.

3. Utvider testing av WisWeb versjon 3

Det har vært en lang vei for å få versjon 3 av WisWeb ferdig, men nå er vi klare til at skolene begynner å teste. De viktigste forbedringene i versjon 3 er:

 1. En ny og moderne plattform som gjør at vi enklere kan utvikle og tilpasse løsningen
 2. Systemet fungerer med alle moderne nettlesere og på alle enheter (PC/Mac, nettbrett, mobil)
 3. Systemet husker moduler du har vært inne på og gjør at skifting mellom moduler blir svært rask
 4. Velgeren har nå mulighet for utvalg av enkelte rader, sortering og handlinger
 5. Skjema for visning og redigering er slått sammen til ett felt. Dette gir enklere vedlikehold og mindre grunn til misforståelser
 6. Forbedringer av filter og filtersett
 7. Filter styrer nå også kolonner og rekkefølge i tabellvisning
 8. Kan ha flere faner med samme modul 
 9. Bedre løsning dersom en forlater post uten å lagre

Ny plattform og nye moduler

 • Versjon 2 og versjon 3 bruker samme data og en kan bytte mellom disse når en ønsker
 • Alle moduler må legges om til versjon 3 for at de skal fungere på alle skjermer. Gamle moduler (v2) vil fungere som før
 • Ved start er følgende moduler lagt over til v3 (resten tas etter hvert):
  Person, Søknad, Hovedkurselev, Fag, Logg, Hovedkurs, Rom
 • v2 vil være tilgjengelig helt til vi mener v3 er like bra eller bedre på alle områder

I forbindelse med overgang til WisWeb 3 er det gjort endringer av adressene som brukes til systemet. De gamle vil fungere som før. De nye adressene er som følger:

 • app.wisweb.no: Dette er den endelige adressen til systemet. Nå vil den lede deg til versjon 2, men senere vil den gå til versjon 3
 • app.wisweb.no/v2: Denne går til versjon 2
 • app.wisweb.no/v3: Denne går til versjon 3

Hvis du ikke er pålogget, vil du først bli tatt gjennom pålogging. Vi ønsker at dere tester slik:

 1. Endre adressen til v3
 2. Bruk systemet som normalt
 3. Når en kommer over feil eller ting som ikke virker, ønsker vi følgende:
  1. Sjekk om feilen er rapportert fra før
  2. Hvis den ikke står der, ønsker vi at du melder inn feilen til oss
  3. Gå til v2 og gjør det som ikke fungerte i v3, og så gå tilbake til v3

Når vi har fått testet litt mer, legger vi ut app for iOS og Android.

Du kan lese mer om v3 på wisweb.no/navi/v3


Med hilsen
WisWeb-teamet