Navi

Nyhetsbrev 2021-2 (09.08.2021)

Ny versjon v3 brukes av alle og blir stadig bedre. Noen forbedringer av vitnemålet og ny integrasjon med ISIC digitale studentbevis.

1. Bruken av versjon v3 går framover

Da er stort sett alle over på ny versjon av Navi (WisWeb v3). Vi har gjort en del feilrettinger og forbedringer og vi er nok gjennom de største problemene. Noen av fordelene med v3 er:

 1. En ny og moderne plattform som gjør at vi enklere kan utvikle og tilpasse løsningen
 2. Systemet fungerer på alle enheter og tilpasser seg bredden (PC/Mac, nettbrett, mobil)
 3. Systemet husker moduler du har vært inne på og gjør at skifting mellom moduler blir svært rask
 4. Velgeren har nå mulighet for utvalg av enkelte rader, sortering og handlinger
 5. Forbedringer av filter og filtersett
 6. Filter styrer nå også kolonner og sortering i tabellvisning
 7. Kan ha flere faner med samme modul
 8. Viser alle poster i liste/tabell og rulling er like kjapt uansett antall. Systemet henter bare ut det som trengs
 9. Bedre løsning dersom en forlater post uten å lagre
 10. I meldingsmodulen kan en nå sette inn filvedlegg direkte fra disken

Vi får både positive og negative tilbakemeldinger fra skolene, og her nevner vi noe av det vi jobber med:

 1. Legge ut mobilappen. Husk at du allerede nå kan bruke Navi i nettleseren på mobilen
 2. Forbedre design på skjemavisning - tydeliggjøre felt i forhold til ledetekster

2. Endringer på vitnemålet

I forbindelse med avslutning av skoleåret ble det gjort følgende forbedringer av vitnemålene:

 • Når en skriver ut vitnemål til elever på halvårskurs, vil noe av den gerelle teksten være justert
 • Ensides vitnemål som brukes av noen folkehøgskoler og av bibelskoler har fått info om nærværsprosent og linjelærer

3. Integrasjon med ISIC studentbevis

Vi har i noen år hatt integrasjon med ISIC for fysiske studentbevis i Navi, og det benyttes nå av ca 60% av folkehøgskolene. ISIC (International Student Identity Card) er det eneste anerkjente internasjonale studentbeviset med rundt 5 millioner brukere hvert år. Kortet gir rabatter og fordeler ved 500.000 steder i over 130 land. Avtalen med ISIC er framforhandlet gjennom folkehøgskolekontorene.

Vi har nå jobbet sammen med ISIC for å få til et enda enklere opplegg rundt administrasjon av studentbevis. I den forbindelse legger vi nå til støtte for digitale studentbevis (ligger i en app på mobilen). Vi håper alle som benytter ISIC vil bli med på overgangen til digitale kort fordi det er billigere og enklere for alle. De digitale kortene vil være tilgjengelig for elevene samme dag som de blir lagt inn. Ingen kort vil overføres til ISIC før 01.08. for kommende skoleår.

Det vil fortsatt være mulig å bestille plastkort i tillegg til de digitale kortene, men dette koster noe ekstra og tar inntil fire uker med produksjon og sending til skolen der de må distribueres til elevene.

Se hvordan integrasjon med ISIC fungerer (ca 3 minutter):

Slik er den nye løsningen i Navi:

 1. Gyldighetsperioden på kortene er fra august til og med juli
 2. I Navi vil det etter 01.08. automatisk genereres digitale kort med e-postvarsel til elevene
  1. Systemet sjekker at det er tilstrekkelig informasjon på hver elev
  2. Deretter lastes data om hver elev opp til ISIC og det opprettes et nytt digitalt kort
  3. Navi får bekreftelse fra ISIC om at det digitale kortet er opprettet
  4. På eleven (hovedkurselev) i Navi vil en se ISIC-nummeret og et ikon for status
  5. Deretter sender Navi melding til eleven på e-post med lenke der eleven aktiverer sitt digitale kort
  6. Eleven har da sitt digitale kort klart til bruk på sin mobil
 3. Hver gang det gjøres endring på elevens data som er knyttet til det digitale kortet, vil Navi automatisk oppdatere det digitale kortet hos ISIC
 4. En kan med et filter få enkel oversikt over alle som har eller ikke har fått studentbevis
 5. Dersom skolen lar elevene logge inn på Navi, ligger det info om det digitale kortet med ISIC-nummer på startsiden der
 6. Dersom eleven avbryter kurset, vil det digitale kortet automatisk bli stoppet

Dette betyr at systemet gjør alt og vil også spare skolene for arbeid med å sende ut informasjon om ISIC-nummer til elevene.

Skoler som ønsker å inngå avtale med ISIC, kan sende e-post til contact@isic.no

 

Med hilsen
Teamet bak WisWeb