Wis Skole

Infobrev 13.01.2022

Ny versjon 2022.1 klar for nedlasting. Fikset blant annet feil i fil til VIGO.

Vi har nå lagt ut versjon 2022.1 av Wis Skole datert 13.01.2022, med blant annet følgende innhold:

  • Rettet feil i eksport av karakterer til nytt VIGO (Utskrift - Inntakskontor karakter fil)
  • Fikset feil med visning av karakter i engelsk i karakterprotokollen
  • Rettet feil som gjorde at montessoriskoler mistet engelskfaget 

Mer info om siste versjon finner du her:

>> https://wis.no/35608/4227/35795-5066.html

Terminkarakterer til VIGO

Alle skoler med avgangselever som nå skal laste opp data om terminkarakterer til VIGO trenger siste versjon av programmet. Her er for øvrig en beskrivelse av fremgangsmåte:

>> https://www.wis.no/0/0/35948-12225.html?SiteId=24

Nedlasting

Programmet lastes ned på vanlig måte - enten gjennom automatisk nedlasting i Wis Skole (System - Nedlasting), eller via programmets nettside http://www.wis.no/skole.

Vi har fått en del tilbakemeldinger om at installasjonsprogrammet ikke starter automatisk når man benytter den integrerte oppdateringsrutinen i programmet.
I så fall kan man laste ned siste versjon fra nettsiden http://www.wis.no/skole - velge "Last ned" i menyen oppe til høyre og kjøre installasjonen manuelt.

NB! Sørg for at ingen har programmet oppe når du kjører installasjonen av ny versjon. Du kan gjøre dette inne fra Wis Skole: Gå inn på modulen System og velg Avslutt i listen.

I en del kommuner som kjører sentral installasjon av Wis Skole, skal all oppdatering av programmet skje sentralt. Ta kontakt med IT-ansvarlig om du er usikker.