Wis Skole

Versjoner

Her ligger en oversikt over de siste versjonene som er lagt ut. Lista er inndelt i gjeldende, planlagt og tidligere versjon. 
NB! Du vil bare se planlagte versjoner, hvis disse er publisert.

Gjeldende versjon:

Versjon 2022.1 (5 punkt) - 13.01.2022
Rettet karakterfil til VIGO. Fikset engelsk for montessoriskoler. Fikset engelsk i karakterprotokoll.

Tidligere versjoner:

Versjon 2021.7 (5 punkt) - 30.12.2021
Oppdatert eksport karakterer til VIGO, oppdatert fag, endret kommunikasjon PAS osv.

Versjon 2021.6 (2 punkt) - 30.09.2021
Oppdatert eksport til VIGO samt lagt inn nye fag for 2021-2022

Versjon 2021.5 (2 punkt) - 23.08.2021
Forbedret kopiering av faggrupper og fikset feil i lagring av eksportoppsett

Versjon 2021.4 (1 punkt) - 09.06.2021
Ny tekst på merkaden VMM40

Versjon 2021.3 (12 punkt) - 04.06.2021
Vitnemål / eksport VIGO klargjort for nye valgfag.

Alle tidligere versjoner ...