Wis Skole

Versjoner

Her ligger en oversikt over de siste versjonene som er lagt ut. Lista er inndelt i gjeldende, planlagt og tidligere versjon. 
NB! Du vil bare se planlagte versjoner, hvis disse er publisert.

Tidligere versjoner:

Versjon 2022.3 (3 punkt) - 18.02.2022

Versjon 2022.2 (3 punkt) - 08.02.2022
Feilfiks PAS, nytt skoleår

Versjon 2022.1 (5 punkt) - 13.01.2022
Rettet karakterfil til VIGO. Fikset engelsk for montessoriskoler. Fikset engelsk i karakterprotokoll.

Versjon 2021.7 (5 punkt) - 30.12.2021
Oppdatert eksport karakterer til VIGO, oppdatert fag, endret kommunikasjon PAS osv.

Versjon 2021.6 (2 punkt) - 30.09.2021
Oppdatert eksport til VIGO samt lagt inn nye fag for 2021-2022

Alle tidligere versjoner ...