Wis Skole

Infobrev 08.02.2022

Ny versjon 2022.2 klar for nedlasting. Fikset feil i eksport til PAS samt lagt inn nytt skoleår.

Vi har nå lagt ut versjon 2022.2 av Wis Skole datert 08.02.2022, med følgende innhold:

  • Rettet feil i eksport til PAS. Gjelder både oppmelding til eksamen og påmelding til prøver. Feilen gjorde at dataoverføring stoppet og gav feilmelding
  • Klargjort programmet til skoleåret 2022-2023 
  • Nytt fag for Enspire-skolene: Entreprenørskap 

Nedlasting

Programmet lastes ned på vanlig måte - enten gjennom automatisk nedlasting i Wis Skole (System - Nedlasting), eller via programmets nettside http://www.wis.no/skole.

Vi har fått en del tilbakemeldinger om at installasjonsprogrammet ikke starter automatisk når man benytter den integrerte oppdateringsrutinen i programmet.
I så fall kan man laste ned siste versjon fra nettsiden http://www.wis.no/skole - velge "Last ned" i menyen oppe til høyre og kjøre installasjonen manuelt.

NB! Sørg for at ingen har programmet oppe når du kjører installasjonen av ny versjon. Du kan gjøre dette inne fra Wis Skole: Gå inn på modulen System og velg Avslutt i listen.

I en del kommuner som kjører sentral installasjon av Wis Skole, skal all oppdatering av programmet skje sentralt. Ta kontakt med IT-ansvarlig om du er usikker.