Wis Skole

Infobrev 18.02.2022

Ny versjon 2022.3 klar for nedlasting. Fikset feil i oppmelding eksamen og rettet feil på faget Naturfag på vitnemålet

Vi har nå lagt ut versjon 2022.3 av Wis Skole datert 18.02.2022, med følgende innhold:

  • Rettet feil i oppmelding til eksamen 
  • Fikset faget Naturfag på vitnemålet (fjernet duplikat + ny eksamensform MP)

Nedlasting

Programmet lastes ned på vanlig måte - enten gjennom automatisk nedlasting i Wis Skole (System - Nedlasting), eller via programmets nettside http://www.wis.no/skole.

Vi har fått en del tilbakemeldinger om at installasjonsprogrammet ikke starter automatisk når man benytter den integrerte oppdateringsrutinen i programmet.
I så fall kan man laste ned siste versjon fra nettsiden http://www.wis.no/skole - velge "Last ned" i menyen oppe til høyre og kjøre installasjonen manuelt.

NB! Sørg for at ingen har programmet oppe når du kjører installasjonen av ny versjon. Du kan gjøre dette inne fra Wis Skole: Gå inn på modulen System og velg Avslutt i listen.

I en del kommuner som kjører sentral installasjon av Wis Skole, skal all oppdatering av programmet skje sentralt. Ta kontakt med IT-ansvarlig om du er usikker.