Wis Skole

Infobrev 10.06.2022

Ny versjon 2022.4 klargjort for vitnemål og eksport til VIGO.

Vi har nå lagt ut versjon 2022.4 av Wis Skole datert 10.06.2021. Viktigste er at programmet er oppdatert i forhold til vitnemål 2022, med ny vitnemålsmerknad avlyste eksamener knyttet til korona-viruset, og opplegg for forenklet føring av dette. For øvrig kan vi nevne:

 • rettet feil i eksport til VIGO, som gjorde at eksamen og fagmerknadskoder ikke ble med

 • rettet feil i vitnemål for montessoriskoler, som gjorde at enkelte fag kom dobbelt

 • støtte for muntlig-praktisk eksamen på vitnemål og fil til VIGO

 • ny kode for fvo-elever

Voksenopplæringselever som går Forberedende voksenopplæring (FVO) skal ha egen kurskode i fil til Inntakskontoret. Dette er nå løst på følgende måte:

 • nytt felt på Elev, fanen Ekstra opplysninger: fvo

 • VO-elever hvor dette feltet er avkrysset får riktig kurskode i fil til VIGO

Oversikt over alle endringer finner du på følgende side:

https://wis.no/35608/4227/35795-5080.html 

Vitnemål 2022

Mange jobber med føring av karakterer og vitnemål i disse dager. Vil her repetere litt nyttig info.

Vitnemål
Føring av standardvitnemål er enkelt i Wis skole. Legger du inn karakterer og fravær så kommer vitnemålet ut slik det skal. Men det er et innfløkt regelverk rundt ulike unntak. Hvordan føres IOP? Ulike fritak? Avlyst eksamen? Ikke møtt? Realkompetansevurdering VO? Grunnleggende norsk? Vi anbefaler at skolene gjør seg kjent med retningslinjene som Udir har gitt:
https://www.udir.no/eksamen-og-prover/dokumentasjon/vitnemal-og-kompetansebevis/foring-vitnemal-kompetansebevis-gs/

Husk at karakterer gitt tidligere årstrinn, f.eks. Mat og helse, musikk o.l., også skal på vitnemålet. Vi har kopieringsfunksjoner som kan brukes til dette:
https://wis.no/0/0/35948-19165.html?SiteId=24
Merk at på vitnemålet skal det stå "avsluttende termin" på slike karakterer, for eksempel V21. Du finner eget felt for dette under fanen Merknad på karakter.

Avlyst eksamen på grunn av koronavirus-epidemien
Kunnskapsdepartementet har bestemt at alle skriftlige eksamener for elever i grunnskolen er avlyst våren 2022. Muntlig eksamen for elever i 10. trinn er også avlyst. I slike tilfeller skal dere ikke føre dispensasjonsvedtak med VMM17-19. I de fagene der eksamen blir berørt av koronavirus-epidemien, fører dere stiplet linje i rubrikken for eksamenskarakter og aktuell eksamensform. For å få til dette i Wis Skole må det i karakterfeltet føres karakteren A. Dere skal ikke føre FAM36. Dere skal føre VMM41 «Eksamen avlyst for elever våren 2022 på grunn av koronavirus». Dere skal ikke legge med vedlegg.

Det er laget funksjon som setter merknadskoden VMM41 + ledetekst på alle elever i en klasse. Det gjøres slik:

 • gå på Merknad-fanen under Karakter
 • velg en 10.klasse
 • høyreklikk i listen, velg Sett VMM41 ... på alle elever

  gjenta for alle aktuelle klasser

 

Fravær
Vitnemålet skal vise fravær fra 8., 9. og 10. årstrinn. Dette føres under fanen Merknad i karakterskjermbildet. Det er egne felt for 8. og 9.-fravær på elever i 10. årstrinn, slik at man kan etterregistrere data. Det er egen kopieringsfunksjon for å hente dette fraværet fra tidligere skoleår. Det finner du som høyreklikkvalg.

Merk at feltene dager/timer for 8. og 9.trinn gjelder sum fravær som eleven har hatt i disse årstrinnene. Feltene for 10.trinnfraværet føres per termin (dvs høst for seg og vår for seg)

Fratrekk føres per skoleår i antall hele dager, og blir fratrekt fraværet ved utskrift av vitnemål. Du fører summen av høst/vårterminen i helhet. Det spiller ingen rolle om du står inne i høst eller vårtermin når du fører.

Eksport til VIGO
Dette er beskrevet her: https://wis.no/0/0/35948-12225.html?SiteId=24

Merk spesielt det som gjelder bruken av D-nr og Fiktivt fnr.

Nedlasting

Programmet lastes ned på vanlig måte - enten gjennom automatisk nedlasting i Wis Skole (System - Nedlasting), eller via programmets nettside http://www.wis.no/skole.

Vi har fått en del tilbakemeldinger om at installasjonsprogrammet ikke starter automatisk når man benytter den integrerte oppdateringsrutinen i programmet.
I så fall kan man laste ned siste versjon fra nettsiden http://www.wis.no/skole - velge "Last ned" i menyen oppe til høyre og kjøre installasjonen manuelt.

NB! Sørg for at ingen har programmet oppe når du kjører installasjonen av ny versjon. Du kan gjøre dette inne fra Wis Skole: Gå inn på modulen System og velg Avslutt i listen.

I en del kommuner som kjører sentral installasjon av Wis Skole, skal all oppdatering av programmet skje sentralt. Ta kontakt med IT-ansvarlig om du er usikker.