Wis Tiltak

Bestillingskjema for Wis Tiltak

Fyll ut feltene nedenfor, skriv ut, skriv under, scann og send på e-post til wis@wis.no.

 

Pris

Prisen er 1.400,- kr pr måned eks. mva.
Det faktureres forskuddsvis pr. 6 måneder (31.12 og 30.6).

Bestilling

Etter at WIS har mottatt denne bestillingen, sendes en lisenskode tilbake på e-post.
Bedriften henter selv installasjonsfilen for programmet fra adressen www.wis.no/tiltak

Avtale om bruk

Fyll også ut avtaleskjema i to eksemplarer og send begge to til WIS. Vi returnerer det ene underskrevet av oss.

Pris

Prisen dekker bruk av Wis Tiltak med alle nye versjoner.
I tillegg dekkes fri brukerstøtte på e-post og telefon.

 

Dato:                     Underskrift: _____________________________________