Wis Tiltak

Kjøp

Når du kjøper Wis Tiltak får du en lisenskode som skal registreres i programmet.

Prøve programmet

Det er mulig å laste ned programmet, installere det og bruke det i 2 måneder uten noen form for registrering eller kostnader.
Vi kan også gi hjelp i denne prosessen.

Registrere programmet

Når prøveperioden på 2 måneder er utløpt må du registrere programmet. Dette foregår slik:
 - Åpne bestillingsskjema og fyll ut feltene.
 - Skriv ut siden, skriv under, skann inn og send på på e-post til: post@wis.no
 - WIS sender lisenskoden til bedriften på e-post.
 - Bedriften legger inn lisenskoden i Wis Tiltak.
Ingen data blir berørt under registrering av programmet.

Det betyr at du kan teste ut programmet med dine egne data, registrere det og fortsette der du slapp.
Hvis du ikke registrer programmet vil du fremdeles ha lesetilgang til data, samt utskriftsmulighet.

Pris

Programmet selges som en rettighet til bruk, og betales med en lisensavgift pr. måned. Se prisutvikling
Prisen for 2023 er kr. 1 500,- eks. mva pr. måned. Det er ingen startkostnad. Det faktureres forskuddsvis pr. halvår (januar og juli).

Oppsett av programmet

Hvis bedriften ønsker det kan vi fritt sette opp programmet med brukere, logo, skjema og tilganger. Bedriften får tilsendt en backup som hentes inn ved første gangs pålogging.

Avtale om bruk

Fyll ut avtaleskjema i to eksemplarer og send begge to til WIS. Vi returnerer det ene underskrevet av oss.

Import av data

Hvis bedriften ønsker det, kan vi legge inn data bedriften har fra før. Dette skjer mot vanlig timebetaling (kr. 890,- eks. mva).
Data som sendes kan lastes opp på www.wis.no/opplasting. Dette er en kryptert forbindelse.

  • Alle data som mottas behandles fortrolig.
  • Alle i WIS har underskrevet taushetsløfte.
  • Data som mottas slettes etter bruk.