Wis Tiltak

Wis Tiltak er et enkelt og effektivt personalsystem som er skreddersydd for vekst- og attføringsbedrifter.

Få informasjonen samlet ett sted. Hold oversikt over all aktivitet på en deltaker: skjemaer, loggføringer, avtaler og rapporter. Egen oppgaveliste. Turnus med automatisk timeregistrering. Fast årlig avgift innkluderer alt (2 mnd. gratis prøveperiode).

Wis Tiltak