Navi

Styringsgruppen

Brukermøte i Navi bestemte i august 2004 at det skulle nedsettes en referansegruppe/brukergruppe for å styrke brukernes medvirkning ved utvikling av Navi

Møter og aktiviteter

Møtene i styringsgruppa er åpne for alle brukere av Navi, men ikke åpne på Internett. For å se referateter trengs en adgangskode. Denne koden er oversendt til skolene og kan fås ved henvendelse til WIS. Skriv inn adgangskoden nedenfor og klikk "Vis møter".

Sammensetning

Styringsgruppa består normalt av 5 personer utenom WIS. Sammensetningen skal gjenspeile brukerne, organisasjonene og fordeling på personalegrupper. Medlemmer i gruppa er:

  • Kjetil Rydland, økonomi (Hurdal Verk fhs) (Leder)
  • Olav Arntsen, rektor (Fredly fhs)
  • Benedicte Hambro, kontor/lærer/kortkurs (Ringerike fhs)
  • Marcus Edvardsen, IT (Sund fhs)
  • Bodil Muren Voldsund, kontor (Sunnmøre fhs)
  • Henrik Solhaug, IT (Viken fhs)

> Se tidligere styringsgrupper


Målsetting og mandat

  • Representere brukerne og deres synspunkt
  • Bidra til riktig prioritering av arbeid
  • Være en ressurs for WIS

> Mandat for styringsgruppa

Annen informasjon

Utgifter i forbindelse med Styringsgruppas arbeid dekkes av Navi, men ikke tapt arbeidsfortjeneste. Styringsgruppa legger selv opp sin møteplan, men under omleggingen til web har det vært et telefonmøte på ca en time hver annen uke.