WisWeb

icon

Forbedring

En modul i WisWeb Kvalitet. Dette er en modul for å sende inn forbedringsmeldinger.

Generelt

WisWeb forbedring består av et enkelt skjema, hvor man foreslår en forbedring. Forbedringsforslaget fordeles inn i modulen forbedring behandling til videre behandling. Forbedringsmelding er meget enkelt og klart utformet. Med tilgang til Internett kan du foreslå en forbedring uansett hvor du er. Forbedringen legges til ansvarlig leder, som vurderer og prioriterer forslaget.

Når man har sendt et avvik blir det liggende i "mine forbedringer" og man vil kunne følge den videre saksgang online. Hele prosessen er digital.

Fordeler

  • Enkel utforming
  • Lett å lære og bruke
  • Godt overblikk over videre saksbehandling
  • Brukervennlig

Kvalitet

WisWeb kvalitet leveres som en pakkeløsning for kvalitetstyring med flere relevante moduler. 
Modulen avviksmelding er en del av denne pakkeløsning.