WisWeb

WisWeb kvalitet

Din fagkunnskap - i vårt rammeverk.
Et kvalitetssikringssystem skal gjøre det lettere å sikre en tilfredsstillende og ensartet kvalitet.  

Document image

WisWeb Kvalitet hjelper din organisasjon med tre viktige oppgaver:

  1. Definere hva dere vil
  2. Definere hvordan dere vil gjøre det
  3. Bidra til stadig forbedring

Wisweb kvalitet er det riktige verktøy hvis du skal kvalitetssikre egne produkter, starte en HMS prosess eller bli ISO/EQUASS godkjent.

WisWeb Kvalitet er en samling av flere moduler, som oppfyller alle krav til et kvalitetssikringssystem. WisWeb Kvalitet har et avansert avviks meldesystem, som gjør det mulig å rapportere feil og mangler, så kvaliteten kan forbedres kontinuerlig.

Velg blandt følgende moduler:

icon icon icon icon icon icon
Styrende dokument/Lovverk Kvalitetsmål Prosedyre

Skjema

Avviksmelding Avviksbehandling
icon icon icon icon icon icon
Sjekkliste Sikker Jobb Analyse Prosess/diagram Utstyr Oppgave med mail/sms Info/håndbok/perm
icon  

 

 

 

 

 

 
Rapporter