WisWeb

icon

Kvalitetsmål

En modul i WisWeb Kvalitet.
Et kvalitetsmål beskriver målet og nivået for en bestemt aktivitet.

Generelt

WisWeb Kvalitetsmål inneholder en oversikt over standarder, tjenester, som bestemmer mål og kvalitetsnivå i organisasjonen. Et kvalitetsmål kan være både intern og ekstern Rettet mot bruker/ kunde (tjeneste/serviceerklæring) eller ansatt.
Et kvalitetsmål opprettes ofte som følge av ett eller flere styrende dokumenter.
Et kvalitetsmål kan knyttes til ett eller flere områder.

Koblinger

Man kan lage alle mulige koblinger til et kvalitetsmål både lenker, skjema og relaterte kvalitetsmål. Dessuten kan man liste opp hvilke styrende dokument og prosedyrer som er knyttet til kvalitetsmålet.

Fordeler

  • Hurtig oversikt over alle kvalitetsmål, med søkefunksjon.
  • Opdatering ett sted
  • Unike koblingsmuligheter
  • Brukervennlig

Kvalitet

WisWeb kvalitet leveres som en pakkeløsning for kvalitetstyring med flere relevante moduler. 
Modulen kvalitetsmål er en del av denne pakkeløsning.