WisWeb

icon

Sikker Jobb Analyse

Gjennomfør arbeidet mere sikkert. Lag en risikoanalyse før du går i gang.

Generelt

Sikker Jobb Analyse er en systematisk og trinnvis gjennomgang av alle risikoelementer, i forkant av en konkret arbeidsoppgave eller operasjon.
Modulen oppfyller alle krav til en sikker jobbanalyse med mulighet for spesialtilpasning avhengig av bransje og situasjon.

Fordeler

  • Egen tilpasset sjekkliste
  • Liste med deloppgaver med mulighet for oppgavefordeling og ansvar
  • Analyse av arbeidet med risikovurdering
  • Vedlegg av filer og relevante skjemaer
  • Mulighet for erfaringsoppsamling
  • Utskrift av skjema, klargjort for underskrift

Kvalitet

WisWeb kvalitet leveres som en pakkeløsning for kvalitetstyring med flere relevante moduler. 
Modulen sikker jobb analyse er en del av denne pakkeløsning.