WisWeb

icon

Utstyr

En modul i WisWeb Kvalitet. Modul til registrering av utstyr, knyttes til prosedyrer, avvik og vedlikehold

Generelt

Alle har ett behov for et detaljert overblikk over alt utstyr i organisasjonen. Enkelte organisasjoner har et lovkrav om registrering av utstyr.
WisWeb utstyr er en modul til å registrere detaljert informasjon om organisasjonens utstyr.
Man kan knytte prosedyrer, avvik og oppgaver til utstyrsregisteret. Man kan velge å knytte utstyret til en kategori eller gruppe. Dessuten et frifelt for å beskrive utstyret mere detaljert.
Utstyr er koblet til modulen utstyr type hvor man setter opp typer av utstyr med egendefinerte registreringsfelter.

Koblinger

Viser en oversikt over prosedyrer og avvik i forbindelse med utstyret.

Oppgaver

Man kan  knytte oppgaver til utstyret, reparasjoner, feil, overhalinger etc.

Vedlegg

Man kan koble lenker, bilder og filer som vedrører utstyret. 

Kvalitet

WisWeb kvalitet leveres som en pakkeløsning for kvalitetstyring med flere relevante moduler. 
Modulen utstyr er en del av denne pakkeløsning.