WisWeb

icon

Styrende dokument

En modul i WisWeb Kvalitet.
Styrende dokument inneholder lover, forskrifter, planer, etc. som regulerer organisasjonens virksomhet.

Generelt

Dette er det øverste nivået i WisWeb Kvalitet.
En kan legge inn alle typer styrende dokumenter. Det kan være dokumenter som finnes på Internett (eks. Lovdata) eller dokumenter som er lagt i filarkivet eller dokumenter som ligger i dokumentregisteret.
Det er felt for type, vedtaksmyndiget, tilsynsmyndighet, gyldiget.
En kan knytte et styrende dokument til et overordnet, slik at f.eks. forskriftene til en lov blir koblet til selve loven. 
Et styrende dokument kan knyttes til ett eller flere områder.
Alle styrende dokument har en status.
Det kan settes lesekrav på dokumentet både for enkeltpersoner eller grupper. Dokumentet må da kvitteres ut av den enkelte.

Koblinger

Man kan lage alle mulige koblinger til styrende dokument, både lenker og skjema. Dessuten kan man liste opp hvilke kvalitetsstandarder og prosedyrer som er knyttet til det styrende dokumentet.

Fordeler

  • Hurtig ovesikt over styrende dokumenter, med søkefunksjon.
  • Opdatering ett sted
  • Unike koblingsmuligheter
  • Lesekrav for enkeltpersoner eller grupper
  • Brukervennlig

Kvalitet

WisWeb kvalitet leveres som en pakkeløsning for kvalitetstyring med flere relevante moduler. 
Modulen styrende dokument er en del av denne pakkeløsning.