WisWeb

icon

Avviksmelding

En modul i WisWeb Kvalitet. Dette er en modul for å melde avvik.

Generelt

WisWeb avviksmelding består av et enkelt skjema, hvor man melder avviket. Avviket importeres inn i avviksmodulen til videre behandling. Avviksmelding er meget enkelt og klart utformet og er beregnet til den første melding av avviket. Med tilgang til Internett kan du melde avvik uansett hvor du er. Avviksmeldingen legges til ansvarlig leder, som iverksetter nødvendige tiltak.

Når man har sendt et avvik blir det liggende i "dine avvik" og man vil kunne følge den videre saksgang online. Hele prosessen er digital.

Fordeler

  • Enkel utforming
  • Lett å lære og bruke
  • Godt overblikk over videre saksbehandling
  • Brukervennlig

Kvalitet

WisWeb kvalitet leveres som en pakkeløsning for kvalitetstyring med flere relevante moduler. 
Modulen avviksmelding er en del av denne pakkeløsning.