WisWeb

icon

Prosedyre

En modul i WisWeb Kvalitet.
Inneholder alle prosedyrer, rutiner og arbeidsbeskrivelser, som organisasjonen ønsker å registrere.

Generelt

WisWeb Prosedyre kan inneholde alle prosedyrer (fremgangsmåter), rutiner og arbeidsbeskrivelser, som organisasjonen ønsker å registrere.

Koblinger

Man kan lage alle mulige koblinger til en prosedyre, både lenker, skjema, overordnede og relaterte prosedyrer. Dessuten kan man liste opp hvilke styrende dokument og kvalitetsstandarder som er knyttet til prosedyren. Man kan knytte prosedyren til tiltak og utstyr. Ved registrering av avvik kan man koble avviket til en bestemt prosedyre.

Plassering

Prosedyren kan knyttes til ett eller flere områder.
I tillegg ligger det mulighet for å knytte den til ett eller flere steder (fra stedsregisteret i WisWeb Kvalitet).

Fordeler

  • Meget fleksibel - tilgodeser alle behov
  • Alltid en oppdatert base med prosedyrer - kan utskrives til fysisk mappe ved behov
  • God oversikt over prosedyrer koblet til område, sted og utstyr
  • Oversikt over hvem som har fått opplæring på prosedyren
  • Risikovurdering med automatisk beregning av risikograd utfra sannsynlighet og konsekvens.

Kvalitet

WisWeb kvalitet leveres som en pakkeløsning for kvalitetstyring med flere relevante moduler. 
Modulen prosedyre er en del av denne pakkeløsning.