WisWeb

icon

Styringskort

Styringskortet viser hvor vi vil, og måler om vi kommer dit

Styringskort er en sentral modul for informasjon i BMS (Balansert målstyring) systemet. Systemet skal vise hvor vi vil, og måle om vi kommer dit. I styringskortet får du informasjon om målinger, resultater og tiltak.
På styringskortet får du info om fokusområder, suksessfaktor, indikator, mål, resultat og  trend.
Resultat vises med et tall og trend viser med piler om du er på vei opp, ned eller i balanse.
Det er også laget egen visning av tiltakene på styringskortet.

Styringskort Info 

Fanen "Tiltak"

Tiltaksflippen viser de tiltak som er iverksatt for å nå målet med status, ansvarlig og dato for start/slutt. Dette er bare en visning av tiltak knyttet til styringskortet.
Fra tiltaksflippen kan du hoppe til det enkelte tiltak og få mer info.

Fordeler

  • Oversikt over fokusområder og suksessfaktor
  • Oversikt over målinger med trender
  • Oversikt over tidligere år med sammenlingning
  • Resultat visning

Konseptet

Konseptet balansert målstyring ble utviklet som et styrings- og måleverktøy for å kunne styre etter flere områder enn de finansielle tall, men også sterkere kunne koble organisasjonens visjon og strategi sterkere opp mot resultatmålingen.

Balansert målstyring (BMS)

WisWeb Målstyring leveres som en pakkeløsning for balansert målstyring med flere relevante moduler.
Modulen Styringskort er en del av denne pakkeløsning.