WisWeb

WisWeb BMS

Konseptet balansert målstyring ble utviklet som et styrings- og måleverktøy for å kunne styre etter flere områder enn de finansielle tall, men også sterkere kunne koble organisasjonens visjon og strategi opp mot resultatmålingen.

Document image

WisWeb BMS er en samling av moduler som gjør organisasjonen bedre i stand til å sette seg mål, finne ut om en når målet og hvilke tiltak som skal settes inn for å nå de.

Demo pil

Pris

Fra 400,- kr. pr.måned + brukertillegg
Man kan kjøpe alle modulene eller enkelte, prisen avhenger av antall brukere.
Se vår prisberegning for detaljert pris

Velg mellom følgende moduler:

icon

icon

icon

icon

icon

 

 

Styringskort

Indikator

Måling

Tiltak

Rapporter