Wis Tiltak

Nyhetsbrev

Ved nye versjoner legges det ut nyhetsbrev, og kunder varsles om dette på e-post.

Nyhetsbrev 25.08.2021

Da er versjon 2021.03 klar og inneholder forbedringer i tilgangsstyring og stavekontroll

Nyhetsbrev 21.04.2021

Da er versjon 2021.02 klar og inneholder mindre forbedringer

Nyhetsbrev 12.01.2021

Da er versjon 7.3.0 klar og inneholder mindre forbedringer

Nyhetsbrev 23.12.2020

Da er versjon 7.2.0 klar og inneholder bl.a ny rapport og startsideelement

Nyhetsbrev 14.11.2019

Da er versjon 7.0.1 klar og inneholder bl.a nytt forbedringer i rapport og utvalg


Alle tidligere brev ...