Navi

Nyhetsbrev

Her ligger meldinger som er sendt ut om systemet.

Nyhetsbrev 2022-1 (24.05.2022)

Stikkord er tips og oppgaver, nøkkeltall, forbedringer kommer i v4, overgang til sky, sletting av søknadsvedlegg, nye avtaler og fakturering.

Nyhetsbrev 2021-2 (09.08.2021)

Ny versjon v3 brukes av alle og blir stadig bedre. Noen forbedringer av vitnemålet og ny integrasjon med ISIC digitale studentbevis.

Nyhetsbrev 2021-1 (08.03.2021)

Fredag 19. mars 2021 går vi over til ny plattform på WisWeb. En kan prøve ny versjon nå og en kan også gå tilbake til gammel versjon etter overgangen.

Info 12.10.2020

Hjelp med klargjøring av nytt skoleår, rapportering til sentralbasen og info om registrering av søknader.

Info 07.05.2020

Mulighet for å sende rapporter og vitnemål som rapporter på e-post samt utvider testing av WisWeb Navi versjon 3.

Info 31.01.2019

Forbedringer i utsending av e-post fra WisWeb Navi, rapportering til sentralbasen og start opptak.

Info 22.08.2018

Informasjon og tips i forbindelse med oppstart av nytt skoleår.

Info 10.11.2017

Første steg av elevtilgang er nå klart for bruk.

Info 29.08.2017

Vi vil tirsdag 29.08.2017 rulle ut nytt og forbedret påloggingssystem. Brukerne skal ikke berøres av omleggingen.

Info 16.12.2016

Forbedringer og informasjon om status for større saker på WisWeb: pålogging, mobilstøtte og elevpålogging.

Info 01.11.2016

Om rapportering av flyktninger som ikke skal være med i grunnlag for ordinært tilskudd.

Info 07.10.2016

Litt informasjon om utviklingen. Systemet håndterer nå bedre foresatte/pårørende. Det legges inn støtte for rapportering av enslige mindreårige flyktninger.

Info 29.06.2016

Eksport til Lånekassen støtter nå korrigeringsfiler

Info 26.06.2016

Flere bruker på Navi, eksport til Lånekassen og nye nettsider.

Info 13.06.2016

Litt om grunnlag for revisjon og eksport til lånekassen.

Info 12.05.2016

Det ble natt til 12.05.2016 lagt ut noen nye forbedringer på vitnemålet.

Info 04.05.2016

Det ble natt til 04.05.2016 lagt ut noen nye forbedringer på vitnemålet.

Info 02.05.2016

Viktig info om vitnemål og ellers litt info om siste forbedringer.

Info 23.02.2016

Et par viktige meldinger og ellers litt info om siste forbedringer.

Info 09.02.2016

Her kommer status for februar 2016. Det går framover med utviklingen, og stadig flere muligheter kommer på plass i systemet.

Info 03.09.2015

Viktig informasjon om fraværsføring og søknader som har kommet etter 1.9.

Info 28.08.2015

Da er mange skoler godt i gang med WisWeb Navi. Vi arbeider med stadige forbedringer i systemet. Her kommer informasjon vi får en del spørsmål om.

Info 24.08.2015

Da har de fleste skolene kommet i gang med skoleåret. Vi er glade for å melde at vi nå åpner fraværsføring - også med mobil.

Info 15.08.2015

Det nærmer seg skolestart og de fleste skolene er godt i gang med WisWeb Navi. Her får du status og informasjon pr. 15.08.2015.

Info 10.06.2015

Etter mange og lange runder med mer detaljert testing, feilretting og utfordringer av mange slag er nå 1/4 av skolene over på WisWeb Navi.

Info 15.04.2015

Vi er 10 ordinære arbeidsdager etter lanseringsdato og har enda ikke tatt steget med å sette i gang noen skoler på ny løsning. Her er siste oppdatering.

Info 23.03.2015

Vi har jobbet mot en lansering 23. mars og går nå i gang med overføring av data og forsiktig oppstart av nytt system for de første skolene.

Info 13.02.2015

Her gir vi informasjon om status for utviklingen og har sendt ut spørreskjema til skolene med punkt vi må avklare før skolene går over til ny løsning.

Info 12.12.2014

Det nærmer seg lansering av WisWeb Navi og her forteller vi om status pr. desember 2014.

Navi Web, status august 2014

Informasjon til skolene om status for arbeidet med Nav Web midt i august.

Navi Web, status mars 2014

Informasjon til skolene om status for arbeidet med Nav Web ved utgangen av mars 2014.

Infobrev 03.05.2013

Korrigering av feil som gjorde at vitnemålet ikke kunne skrives ut på vanlig måte.

Infobrev 31.01.2013

Korrigering av feil i rapport til Navi Sentralbase.

Infobrev 31.05.2012

Den viktigste endringen som er gjort i den nye versjonen er kryptering av datafil til Sentralbasen.

Infobrev 08.03.2012

Informasjon om SMS-løsningen i Navi

Infobrev 27.12.2011

Feilen som gjorde at skolene ikke fikk kjørt import av søknader fra folkehøgskoleportalen er nå fikset.

Infobrev 24.11.2010

Denne versjonen inneholder opplegg for automatisk import av søknader

Infobrev 12.07.2010

I denne versjonen er det fikset noen små feil

Infobrev 25.05.2010

Infobrev 21.05.2010

Det er nå laget mulighet til å sende SMS direkte fra Navi. Det betyr at når programmet er satt opp, så kan man sende sms til alle typer kontakter i Navi

Infobrev 16.04.2010

Infobrev 01.03.2010

Infobrev 13.11.2009

Infobrev 11.02.2009

Rettet en del feil i Navi

Infobrev 05.01.2009

Klargjøre Navi for rapportering til Navi Sentralbase

Infobrev 30.09.2008

Rette opp og forbedre noen småting i forhold til Navi Sentralbase

Infobrev 30.05.2008

Rette opp og forbedre noen småting i forhold til Navi Sentralbase

Infobrev 25.04.2008

Feilkontroller i fil til Navi Sentralbase, elevbilder, brev til elever osv.

Infobrev 03.04.2008

Denne versjon gir deg mulighet for å levere fil til navi sentralbase.

Infobrev 22.02.2008

Denne versjon gir deg mulighet for å levere fil til navi sentralbase.

Infobrev 11.01.2008

Mulighet til å skoler midlertidig adgang til arkivmodulen. Rapport av kortkurs til SSB er klargjort. Diverse feilretting.

Infobrev 10.10.2007

Påminnelse om arkivmodulene og info om ny versjon

Infobrev 17.09.2007

Nå kan man aktivere arkivmodulene

Infobrev 04.06.2007

I versjon 24c er det gjort mange korrigeringer på arkivmodulen.

Infobrev 24.04.2007

Versjon 24 av folkehøgskolens informasjonssystem Navi er nå lagt ut for nedlasting. Klargjort for rapportering til SSB. Arkivsystem.

Infobrev 30.03.2007

En statusmelding om rapportering til ssb, vitnemål i Navi, fravær osv.

Infobrev 09.11.2006

Versjon 23 av folkehøgskolens informasjonssystem Navi er nå lagt ut for nedlasting. Det er gjort en vesentlig revisjon av fraværssystemet, og en rekke rettinger og forbedringer som ble tatt opp på brukermøtet i høst.

Infobrev 09.05.2006

Versjon 22b av folkehøgskolens informasjonssystem Navi er nå lagt ut for nedlasting. Det er gjort noen rettinger i fraværsføringen og i samlerapport til FHSR og rapport til lånekassen.

Infobrev 09.02.2006

Versjon 22 av folkehøgskolens informasjonssystem Navi er nå lagt ut for nedlasting. Bl.a kan vi nevne mulighet for skolebevis, rapporter til fil etc.

Infobrev 27.12..2005

Vi har hatt første møte i styringruppa for Navi

Infobrev 30.06.2005

Versjon 21 av Navi er lagt ut for nedlasting. Viktigste nyheten er at programmet er klargjort for rapport til Statens Lånekasse.

Infobrev 24.06.2005

Ordningen med å levere elevdata til Lånekassen blir gratis, og WIS avslutter derfor opplegget med å være bindeledd mellom skolene og Lånekassen.

Infobrev 01.06.2005

Retting av rapporter og utvalg i Navi.

Infobrev 11.04.2005

Det er gjort en del korrigeringer i kursrapportene i Navi

Infobrev 29.10.2004

Regler for godkjenning av skoleår og konvertering av lån til stipend

Infobrev 24.08.2004

Referat fra brukermøte 2004

Infobrev 04.08.2004

Invitasjon til brukermøte 2004

Infobrev 08.07.2004

Fil til Lånekassen - justeringer i rapporten

Infobrev 30.06.2004

Rapportering til Lånekassen - informasjon

Infobrev 30.06.2004

Klart for rapportering til Statens Lånekasse

Infobrev 23.02.2004

Tilskudd til 16-åringer på kortkurs - endring


Alle tidligere brev ...