Wis Skole

Infobrev

Infobrev 10.06.2022

Ny versjon 2022.4 klargjort for vitnemål og eksport til VIGO.

Infobrev 18.02.2022

Ny versjon 2022.3 klar for nedlasting. Fikset feil i oppmelding eksamen og rettet feil på faget Naturfag på vitnemålet

Infobrev 08.02.2022

Ny versjon 2022.2 klar for nedlasting. Fikset feil i eksport til PAS samt lagt inn nytt skoleår.

Infobrev 13.01.2022

Ny versjon 2022.1 klar for nedlasting. Fikset blant annet feil i fil til VIGO.

Infobrev 04.01.2022

Ny versjon 2021.7 klar for nedlasting. Fikset oppmelding eksamen + terminkarakterer VIGO

Infobrev 01.10.2021

Ny versjon 2021.6 klar for nedlasting. Ny versjon av eksport til VIGO + nye fag

Infobrev 16.06.2021

Mange jobber med vitnemål i disse dager. Her er noen saker vi har fått inn på support.

Infobrev 07.06.2021

Ny versjon 2021.3 klargjort for vitnemål og eksport til VIGO.

Infobrev 21.01.2021

Ny versjon 2021.2 klar for nedlasting. Feilfiks oppmelding eksamen + konverteringsrutine valgfag

Infobrev 13.01.2021

Ny versjon 2021.1 klar for nedlasting. Diverse feilretting og forbedringer

Infobrev 16.12.2020

Ny versjon 2020.6 klar for nedlasting. Nye valgfag, korrigert karakterutskrift

Infobrev 10.11.2020

Ny versjon 2020.4 klar for nedlasting. Forbedringer i eksportprogram

Infobrev 24.08.2020

Ny versjon 2020.3 klar for nedlasting. Feilretting nasjonale prøver. Engelsk vitnemål. Nye fag.

Infobrev 28.05.2020

Ny versjon 2020.2 klargjort for vitnemål 2020. Oppdatert VIGO grensesnitt. Eksport til Korreksjonsordningen (private grunnskoler). Feilrettinger.

Infobrev 16.01.2020

Ny versjon 2020.1 med oppdatert poststed/kommune/fylkesregister, nytt VIGO skolenr og klargjøring til påmelding eksamen

Infobrev 02.12.2019

Ny versjon 42b

Infobrev 21.07.2019

Mange forbedringer i eksport til feide/skooler/itslearning/fronter

Infobrev 19.02.2019

Det er jobbet ganske mye med vårt eksportprogram

Infobrev 14.06.2018

Med støtte for vitnemålsmerknad i eksport til VIGO

Infobrev 09.01.2018

På grunn av ny versjon av VIGO-grensesnittet, må alle som skal sende terminkarakterer til VIGO nå oppdatere Wis skole til ny versjon.

Infobrev 20.04.2017

En feil gjorde at skoler ikke fikk til å melde opp elever til testeksamen. Ellers er det gjort flere større forbedringer i programmet.

Infobrev 30.11.2016

Siden faget Arbeidslivsfag regnes som et alternativ til språk, har vi nå flyttet dette faget dit det hører hjemme.

Infobrev 21.10.2016

Oppdatert poststedsdatabase og bedre skrivebeskyttelse

Infobrev 16.06.2016

Feil i uttrekket av karakterer til Inntakskontoret/VIGO

Infobrev 10.06.2016

Det er nå laget import av eksamenskarakterer fra PAS2.

Infobrev 12.04.2016

Etter omlegging til sommertid har brukerne hatt problemer med å overføre grupper til eksamen og testeksamen til PAS2

Infobrev 19.02.2016

Denne versjonen er kun rettet mot de skoler som har nynorsk som hovedmål

Infobrev 05.02.2016

Feil i den gamle PAS-modulen. Gruppene man laget ble ikke eksportert til fil.

Infobrev 26.01.2016

Programmet er nå klargjort for overføring av eksamensgrupper til PAS2

Infobrev 26.11.2015

Eksporten til VIGO er oppdatert og godt i gang med datavask

Infobrev 08.06.2015

Eksporten til VIGO er oppdatert og godt i gang med datavask

Infobrev 08.01.2015

Bakgrunnen for en ny versjon nå er at ungdomsskolene skal melde inn terminkarakterer til VIGO

Infobrev 06.01.2015

Valgfag skal nå med i eksporten for første gang, og det var behov for litt tilpasninger i forhold til dette.

Infobrev 04.09.2014

Bakgrunnen for en ny versjon nå er at skolene nå skal melde inn avgangselever til VIGO, og vår eksport brukte gammel versjon av formatet i forrige versjon av programmet.

Infobrev 12.11.2013

Forbedret vår integrasjon mot LMS (Fronter og itslearning) og FEIDE.

Infobrev 28.08.2013

Rettet feil ved eksport til PAS, samt forbedret tilbakemelding av feil ved eksport til PAS

Infobrev 04.04.2013

Programmet er nå klargjort for registrering av lisenskode for nytt skoleår 2013-2014, og det nye skoleåret er gjort tilgjengelig for alle skoler.

Infobrev 18.10.2012

Den viktigste endringen er at vi har innført støtte for den nye valgfagsordningen som kom nå i høst.

Infobrev 23.08.2012

Feil i registrering av prøvegrupper, samt eksport av gruppetilhørighet til Excel

Infobrev 18.06.2012

Den nye versjonen berører KUN skoler som driver med grunnskoleopplæring for voksne.

Infobrev 07.06.2012

Vi har nå lagt ut versjon 35d av Wis Skole datert 6.6.2012.

Infobrev 4.04.2012

Vi har nå lagt ut versjon 35c av Wis Skole datert 4.4.2012.

Infobrev 14.12.2011

Vi har nå lagt ut versjon 35 av Wis Skole datert 13.12.2011.

Infobrev 21.06.2011

Vi har nå lagt ut versjon 34b av Wis Skole datert 21.06.2011.

Infobrev 10.06.2011

Ny versjon av Wis skole

Infobrev 09.06.2011

Ny versjon av Wis skole

Infobrev 08.09.2010

Ny versjon av Wis skole

Infobrev 18.06.2010

Ny versjon av Wis skole

Infobrev 14.06.2010

Ny versjon av Wis skole

Infobrev 09.06.2010

Ny versjon av Wis skole

Infobrev 28.05.2010

Ny versjon av Wis skole

Infobrev 30.03.2010

Ny versjon av Wis skole

Infobrev 25.02.2010

Ny versjon av Wis skole

Infobrev 03.02.2010

Ny versjon av Wis skole

Infobrev 13.10.2009

Ny versjon av Wis skole

Infobrev 25.08.2009

Ny versjon av Wis skole

Infobrev 17.06.2009

Ny versjon av Wis skole

Infobrev 27.05.2009

Ny versjon av Wis skole

Infobrev 23.04.2009

Ny versjon av Wis skole

Infobrev 03.04.2009

Ny versjon av Wis skole

Infobrev 17.02.2009

Ny versjon av Wis skole

Infobrev 02.02.2009

Ny versjon av Wis skole

Infobrev 10.12.2008

Ny versjon av Wis skole

Infobrev 01.12.2008

Ny versjon av Wis skole

Infobrev 16.09.2008

Ny versjon av Wis skole

Infobrev 10.06.2008

Ny versjon av Wis skole

Infobrev 28.05.2008

Ny versjon av Wis skole

Infobrev 12.03.2008

Ny versjon av Wis skole

Infobrev 22.02.2008

Wis Skole er nå klargjort for eksport av data til PAS.

Infobrev 12.02.2008

Ny versjon av Wis skole

Infobrev 05.02.2008

Ny versjon av Wis skole

Infobrev 04.02.2008

Ny versjon av Wis skole

Infobrev 14.12.2007

Ny versjon av Wis skole

Infobrev 09.10.2007

Ny versjon av Wis skole

Infobrev 18.09.2007

Ny versjon av Wis skole

Infobrev 03.09.2007

Informasjon om overføring til PAS (Nasjonale prøver) og endringer i måten foresatte registreres på.

Infobrev 28.08.2007

Ny versjon av Wis skole

Infobrev 19.06.2007

Dobbelsidig utskrift

Infobrev 16.05.2007

Vitnemål og protokoller for 2007, nye sensorlister

Infobrev 19.12.2006

Nye fagbetegnelser fra kunnskapsløftet i karakterutskriften

Infobrev 06.12.2006

Støtte for eksport av fagene i kunnskapsløftet til vårt eksterne karakterregistreringsprogram K-Reg

Infobrev 04.12.2006

Mulighet for å få opp kolonne for føring av tilvalgsfag i karakterregistreringsskjemaet selv om klassen følger Kunnskapsløftet.

Infobrev 01.12.2006

Nye fag for Kunnskapsløftet (LK06) er lagt inn i programmet. Støtte for superbruker med tilgang til alle skoler i databasen, SFO, barnehage og retting av diverse feil.

Infobrev 27.09.2006

Eksport av fil til GSI Individ

Infobrev 16.05.2006

Oppdatering av utskrifter og skjema fra versjon 21.

Infobrev 06.02.2006

Vi sender nå ut lisenskoder for skoleåret 2006-07. Dermed kan skolene få med skolens navn på elevlister for neste skoleår.

Infobrev 20.12.2005

Infobrev 13.10.2005

Infobrev 15.09.2005

Infobrev 08.09.2005

Infobrev, 20.06.2005

Infobrev, 14.06.2005

Infobrev, 02.06.2005

Infobrev 24.05.2005

Endelige vitnemål og protokoller for våren 2005 klare.

Infobrev 29.04.2005

Wis Skole gjør det nå mulig å legge flere skoler i samme database.

Infobrev 18.01.2005

Informasjon om rapportering av data til Nasjonale prøver

Infobrev 06.09.2004

Filen til Inntakskontoret er oppdatert

Infobrev 08.06.2004

Lisenser, priser og fakturering skoleåret 2004 - 05

Infobrev 10.05.2004

Vitnemål og protokoller er klargjort for våren 2004

Infobrev 23.04.2004

Når vil de ulike utskriftene i systemet bli tilgjengelig


Alle tidligere brev ...